جعبه طلایی با ساختار حرفه ای در نظر دارد که نمونه کار خود را مانند تصاویر زیر ارائه دهد:

1- تصویر متحرک و سه بعدی برای معرفی شرکت ها :